Opptatt i 2022 : 

16.februar - 21. februar  ( Arne )

01. juni -  11. juni            ( Arne )

04. juli -  29. juli               ( Arne )

31. juli -  14. august        ( Anette )